clear and close
No data

ABD Özel Sektör İstihdamı Mart Ayında Beklentileri Aştı

03/04/2024 16:40:34
ABD Özel Sektör İstihdamı Mart Ayında Beklentileri Aştı

ABD’de özel sektör istihdamı, Mart ayında piyasa beklentilerini aşarak 184 bin kişilik artış gösterdi. ADP’nin raporuna göre, bu artış Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 150 bin kişilik artış beklentisini geride bıraktı. Şubat ayında 140 bin olarak açıklanan istihdam verisi ise 155 bine revize edildi, bu da ABD iş piyasasının güçlü bir performans sergilediğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

ABD’li şirketler, Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek istihdam artışını kaydederek işgücü piyasasında güçlü bir talebin olduğunu gösterdi. İstihdamdaki bu artış, küçük ölçekli işletmelerde 16 bin, orta ölçekli işletmelerde 93 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 87 bin kişi şeklinde gerçekleşti. Özellikle hizmet sektöründe 142 bin kişilik bir artış yaşanırken, üretim sektörü de 42 bin kişilik bir yükseliş gösterdi.

ADP tarafından 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan özel istihdam verilerine göre, yıllık ücret artışı Mart ayında, Şubat ayı ile aynı oranda, yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, yapılan değerlendirmede enflasyonun düştüğünü ancak ücretlerin, hem mallar hem de hizmetler sektöründe, artmaya devam ettiğini belirtti.

Bu gelişmeler, ABD ekonomisinin özellikle işgücü piyasasında gösterdiği direnci ve sağlamlığı vurguluyor. Ücretlerdeki artışın istikrarlı bir şekilde devam etmesi, tüketicilerin alım gücü üzerinde olumlu etkiler yaratabilirken, işgücü piyasasındaki bu olumlu trendin sürdürülebilirliği ekonomistler ve politika yapıcılar için önemli bir gözlem noktası olmaya devam edecek.