clear and close
No data

TCMB Mart Ayı Değerlendirmesinde Çekirdek Enflasyonun Önemini Vurguladı

04/04/2024 10:49:25
TCMB Mart Ayı Değerlendirmesinde Çekirdek Enflasyonun Önemini Vurguladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı fiyat gelişmeleri üzerine yaptığı değerlendirmede, çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek seyrettiğine dikkat çekti. TCMB, mevsimsellikten arındırılmış verilere dayanarak, çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık artış oranlarının, devam eden zayıflama eğilimine rağmen, Enflasyon Raporu’nda öngörülen seviyelerin üzerinde kaldığını belirtti.

Banka, Mart ayı fiyat artışlarında hizmet, gıda ve temel malların öne çıkan gruplar olduğunu vurguladı. Özellikle ücret etkisinin belirgin olduğu hizmet grubunda, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde fiyat artışlarının görece yüksek seyrettiği kaydedildi.

TCMB’nin analizine göre, iç talep koşullarının güçlü seyri, dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara daha kolay yansımasına olanak tanıdı. Bu durum, iç talebin ekonomideki genel fiyat düzeyi üzerindeki baskısının altını çizdi.

Gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde, kırmızı et öncülüğündeki işlenmemiş gıda fiyatlarının aylık artışını sürüklediği, buna karşın işlenmiş gıda grubunda bir zayıflama gözlemlendiği belirtildi. Temel mal fiyat artışlarında ise, özellikle döviz kuru etkileriyle dayanıklı mal grubunun öne çıktığı vurgulandı.

Enerji fiyatlarındaki gelişmelere de değinen TCMB, akaryakıt fiyatlarına paralel olarak enerji enflasyonunun önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.

TCMB’nin bu değerlendirmesi, fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için alınacak politika kararlarının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, çekirdek enflasyon göstergelerine olan odaklanmanın, ekonomik karar alıcılar için kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koydu.